Участия в медиите

Йордан Иванов: България не оползотворява, а усвоява европарите

В никакъв случай не твърдим, че еврофондовете са задължително вредни за една икономика, но начинът, по който се разпределят в България, със сигурност носи своите силно негативни ефекти, заяви юристът Йордан Иванов в интервю за БНР.

Според Иванов в основата на проблема стои липсата на интерес към продукта на европарите: Станахме свидетели последните години на редица реализирани проекти със спортни съоръжения в общини, в които седящите места на спортните съоръжения са четири пъти повече, отколкото населението на общината, като кметовете са последните хора, които носят вина, защото това са условията, които им се отварят на тях като програми.

Когато имаме тези примери, когато виждаме туристически информационни центрове на 2000 м надморска височина, които не са посещавани и политическата класа каже, че даваме 1 лев на ЕС и получаваме 7, в този момент виждаме, че това твърдение тотално се обезсилва.

България не оползотворява европарите, а ги усвоява, заяви още Иванов: Ако погледнете структурата на приходите на поднационално ниво в страната, ще видите, че данъчните приходи на общините правят изключително малък процент от приходите на общините. Това означава, че е абсолютно нормално кметовете да гледат на европарите като на единствения приток на средства. Процесът, моделът на финансиране е сбъркан. Това не е грешка на някоя община или кмет.

Нито една развита европейска страна не се развива посредством еврофондове, а напротив - посредством силно децентрализирана държава. Сбъркахме, че се предоверихме на еврофондовете като инструмент за развитие. Те могат да помогнат при правилното им разходване, но в никакъв случай не могат да бъдат влиятел за промяна, добави Йордан Иванов.

Линк към статията: http://www.cross.bg/ivanov-evroparite-iiordan-1510...10
Юни
2016

Този процес е до такава степен извратен – централизацията, че ставаме свидетели на местни избори как идват политици от централна власт и казват – гласувайте

Прочети още

Йордан Иванов, председател на организацията в Пловдив, каза, че приетите на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) "затягат прим

Прочети още