За ПЛОВДИВ

ОбС Пловдив бламира петицията за прозрачност

Здравейте приятели,

ОбС Пловдив бламира петицията за прозрачност!

Местната власт видимо иска да работи на тъмно и апокрифно.

На 02.08.2016 г. се проведе сесия на ОбС Пловдив. Там бе гласувано абсурдно решение, което имаше за цел да симулира едно от двете искания за прозрачност - заседанията да се излъчват на живо на страницата на общината.

Ето и конкретния текст на решението: "Дава съгласие за излъчване заседанията му в реално време от електронни медии, доставчици на медийни услуги, с изключение на заседанията, определени за закрити при условията на чл.44 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински съвет."

Тъй като нито един от 23-мата общински съветници, които подкрепиха петицията с подписа си, не се осмели да предложи исканията ни във вида, в който ние ги бяхме подкрепили, общинските съветници гласуваха едно абсурдно решение, симулиращо прозрачност. Дори и това решение да не бе прието, органите на местната власт функционират при условия на прозрачност по закон. Никой, по никакъв начин не може да спре когото и да е било да излъчва заседанията. Важното беше не това, а ОбС да излъчва сам заседанията, за да може гражданите да виждат какви решения и по какъв начин се гласуват "в зала".

Обобщено нещата изглеждат по следния начин:

- Първо, на комисии през месец юли ни обясниха, че хората, които са се подписали онлайн, е трябвало да си дадат ЕГН-тата и не приемат петицията за валидна. Т.е. волята на няколкостотин пловдивчани за прозрачност няма никакво значение. Затова оставиха исканията без разглеждане. Въпреки подкрепата на 23-ма общински съветника.

- Второ, в крайна сметка решиха да гласуват някакво решение, което цели ние да си мислим, че исканията ни са приети.

Приятели, накрая се оказва, че нито първото искане за излъчване НА ЖИВО е изпълнено, нито второто искане за публичност на начина на гласуване на съветниците е изпълнено.

Видимо ОбС желае да функционира на тъмно и апокрифно.

Както казах преди, няма да спра да се боря за тази прозрачност, защото тя е съществена при функционирането на институциите.

Ще Ви държа в течение за следващите стъпки.

С благодарност за подкрепата,

Данчо


15
Август
2016

Уважаеми г-н кмете, уважаеми госпожи и господа общински съветници, Построяването на нова градска галерия в Пловдив без архитектурен конкурс и без обществено об

Прочети още

Номинация за кмет на Пловдив

01.07.2018       Йордан Иванов

Пловдив, град вековен и достоен, управляван от ненаситни крадци!Имам едно правило, което никога не ме е подвеждало в живота - стоя на принципните и почтени пози

Прочети още