ЗА ПОЛИТИКАТА

Приоритетите ми като заместник-председател на Общински Съвет Пловдив

Благодаря за доверието!
Бях избран за заместник-председател на Общински съвет Пловдив.

Ще работя за #Прозрачност, както го правя в продължение на години, далеч преди да бъда част от общинския съвет.
Няма да Ви изненадам с нищо. Приоритетите ми са ясни:

1. ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ОБЩИНАТА

В изпълнение на ангажимента ми към пловдивчани и дадените предизборни обещания вече съм предложил и ще защитавам следните промени:

- Всяко гласуване в общински съвет да бъде поименно;
- Всяко гласуване в комисиите да бъде поименно;
- Заседанията на общински съвет и комисиите да се излъчват на живо;
- Публично оповестяване на документооборота, с който работят комисиите и общински съвет;
- Осветляване на регистрите в община Пловдив, които трябва да са публични, но старата власт ги криеше.

2. ПРОМЯНА НА РОЛЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Днес той продължава да е гумен печат на кмета. И работата на комисиите, и работата на общински съвет е подчинена на волята на общината, а трябва да е обратното, защото общински съвет е местния парламент. Въплъщаването на смисъл и съдържание в общинския съвет минава през конкретни решения, които задължават общината да извършва конкретни фактически действия въпреки волята на изпълнителната власт. Очаквайте скоро.

3. ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В УПРАВЛЕНСКИТЕ ПРОЦЕСИ

Още по време на изборите поех ангажимент да предложа наредба, която да повиши гражданския контрол и експертния потенциал на оценителните комисии, които разпределят десетки милиони годишно чрез обществени поръчки. Най-бързият път към повишаването на доверието в работата на институциите, е участието на браншовите организации в оценителните комисии за обществени поръчки и в приемателни комисии по реда на ЗУТ. Считам, че Камара на Архитектите в България, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране /киип/ и Камара на строителите в България трябва да играят ключова роля именно за този граждански контрол и повишаване на експертния потенциал, като бъдат въвлечени ефективно в управленски процеси.

4. РЕФОРМА НА АРМИЯТА ОТ ХАРТИЕНИ ЧИНОВНИЦИ И ЕЛЕКТРОНИЗИРАНЕ НА УСЛУГИТЕ В ОБЩИНАТА

Считам, че всяка една услуга на общината трябва да бъде електронна - в комптюъра и мобилния телефон на всеки един пловдивчанин. Това ще пресече порочната практика на партийни назначения и ще превърне голямата, раздута и партийна администрация в малка, електронна и професионална.

Това ще пресече и порочната практика на купуване на гласове чрез партийни назначения, което е и един от най-сериозните проблеми на община Пловдив.

Благодаря Ви!


27
Февруари
2020

Материал за списание клуб З: https://clubz.bg/95084-vzemat_ni_parite_za_da_ni_g... Битува масово схващане, за съжаление и в политическите кръгове, че държават

Прочети още

Демократична България и независимите общински съветници Слави Георгиев и Костадин Гаров депозираме предложение, с което искаме общински съвет Пловдив да задължи

Прочети още