НАРЪЧНИК ЗА
УСПЕШЕН ЕВРОПРОЕКТ

СТЪПКА 5 - ПЪРВИ ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕВРОПРОГРАМА

След като сте извървели всички стъпки до тук, вече е време да направите нови конкретни, касаещи работа на оперативно ниво. Надявайки се че сте взели правилни решения, по-надолу сбито представям нещата, с които първо трябва да се заемете.

1. Подписване на договор с консултант.

Тук няма да правим разяснения, защото в стъпка 2 ясно съм описал какво трябва да съблюдавате, за да защитите интереса си, получавайки гаранция за добре свършена работа, без да накърните този на консултанта отсреща.

2. Разпределение на ангажиментите и дейностите между Вас и консултантската фирма по европроекти, която ще Ви изработва проекта.

Не мислете в никакъв случай, че когато се доверите на консултант по европроекти, Вие няма да имате никакъв ангажимент по време на процедурата за кандидатстване. Напротив! Изискайте от консултантската фирма конкретно да Ви каже какво ще трябва да правите Вие и какво ще правят те. Поискайте всичко това да го получите онлайн, за да го имате черно на бяло.

3. Разработете прост план-график.

Изработете план-график на Вашите ангажименти и тези на консултанта по европроекти. Нека графика за изпълнение на дейностите по кандидатстване да приключва най-малко 6-7 работни дни преди крайния срок за входиране на документи. Той трябва да съдържа срокове за документите, които Вие трябва да изпратите или да подготвите. Както и за различните документи, които консултантската фирма трябва да разработи.

4. Контактна информация на оперативно ниво.

Подайте контакт на оперативно ниво с отделите на фирмата Ви, от които ще трябва да тече информация към хората, разработващи проекта Ви. Най-често това са юридическия, счетоводния, рекламен и търговски отдел. Информирайте отделите си да очакват обаждания и да са готови да реагират адекватно на исканите документи и информация. Ако трябва, проведете среща, на която да запознаете Вашия екип с този, който ще изработва проекта.

5. Отговорник по изпълнение.

Ако няма да съблюдавате Вие този нов процес за Вашата фирма, прехвърлете отговорността на човека, който ще следи графика за изпълнение на дейностите както от Ваша страна, така и от тази на консултанта. Нека въпросният отговорник да се наеме и с ангажимента за контрол върху счетоводния/търговския/юридическия/маркетинг отдела/ите във Вашата фирма, които ще трябва да работят в колаборация, когато е необходимо, с хората, които ще разработват проектното предложение. Нека отговорника определи начина за осъществяване на комуникацията. Дали тя ще минава през него или ще осъществява контрол по друг начин е негово лично решение и тук няма правилен модел на работа. Нека, също така, отговорникът Ви информира при отклонение на сроковете или възникнали проблеми.


04
Септември
2015

Може би Ви се струва на малко късен етап тази стъпка, предвид факта че вече сте реализирали 2 срещи с консултант по европроекти и сте си избрали такъв, но няма

Прочети още